Kiviekspositsioon

Lisaks Klindimõisa matkarajale, mille läbimine pakub nii mõõdukat füüsilist koormust kui annab mõningaid teadmisi piirkonna loodusest ja ajaloost, on parki rajatud ka Aja Teeks nimetatav kivimite väliekspositsioon.

Saka Mõisa kiviekspositsioon

paikneb Saka mõisapargi idaosas, reljeefis tõusva pargitee ääres ja koosneb rahnu mõõtu (läbimõõt üle 1 meetri) dekoratiivsetest kivimimonoliitidest. Kivimite vanus muutub vanematest nooremate suunas vastavalt tee tõusule, justkui aja kulgemine.

Aja Tee algab 1900 miljoni aasta vanuste paleoproterosoikumi kivimitega ja lõppeb umbes 475 miljoni aasta vanuse kesk-ordoviitsiumi lubjakiviga. Kivimid paiknevad kuuel vabakujulisel graniitsillutisega platsil tee mõlemal pool. Need on valgustatud ja iga eksponaadi juures on stend lühikese tekstiga.

Saka kivimiekspositsioon on puhthariduslik.

saka mõisa kiviekspositsioon