Andmete töötlemise põhimõtted

Saka Mõis OÜ veebilehe ja pakutavate teenuste kasutajate andmete töötlemisest.

Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad www.saka.ee veebilehe ning veebilehel kirjeldatud teenuste kasutajatele.

Saka Mõis OÜ (edaspidi Saka mõis) töötleb isikuandmeid vastavalt  EV Turismiseaduses sätestud nõuetele (loe lisaks: Turismiseadus). Lisaks sellele kogume andmeid turunduslikul eesmärgil. Edastame Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine
Saka mõis kogub isikute kontaktandmeid  meie pakutavate teenuse osas päringute tegemisel, teenuste broneerimisel ja teenuste kasutamisel. Teeme seda veebilehe kaudu,  e-posti vahendusel, telefoni teel, tellimuse haldamisega seotud programmides ning teenuse osutamiseks vajalikel pabervormidel.

Andmete kasutamine
Kasutame saadud andmeid teenusest huvitatud isikutega kontakeerumiseks, teenuse osutamiseks kehtivates õigusaktides sätestatud korras, teenuse arendamiseks, raamatupidamisaruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutame isikutega suhtluse ning teenuse osutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.

Andmete säilitamine
Saka mõis säilitab isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutame vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.

Veebilehe kasutajate andmed
Saka mõis kasutab oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC (https://about.google/contact-google/) platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Google LLC privaatsustingimustele (https://safety.google/)

Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC (https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?tab=page_info) tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.

Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab veebileht www.saka.ee küpsiseid ehk cookie‘sid. Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel. Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid www.saka.ee kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Olen nõus isikuandmete töötlemisega”.

Küpsiste info

Küpsis Tüüp Osapool Blokeeritav Tüüp Kehtib Eesmärk

Kasutaja õigused seoses meie kogutud andmetega
Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt  kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.  Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.

Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda Saka Mõisa poole e-posti teel saka@saka.ee või telefonil +372 3364 900.

Saka Mõis jätab endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta avaldatakse vastav info www.saka.ee veebilehel.

Liitu uudiskirjaga